Parafrazując słowa Aleksandra Majkowskiego z „Przewodnika po Kaszubskiej Szwajcarji” z 1936 roku można powiedzieć:
Ręboszewo: Wieś. Obszar 541 ha, 387 dusz. Zarząd gminny, poczta Kartuzy (7 km). Parafia Brodnica (4 km). Jeden zajazd („Sobótka“) z restauracją. Poza tym u gospodarzy pokoje z utrzymaniem. Ręboszewo leży malowniczo, gdzie pod szosą przechodzi Radunia z Małego do Wielkiego Brodna…

W dzisiejszym Ręboszewie są zachwalani przez dr Majkowskiego gościnni Kaszubi, prowadzący nieznane za jego czasów „gospodarstwa agroturystyczne”. Powstały też nowe atrakcje: pole namiotowe, od czasu do czasu otwierany sklepik i punkt widokowy „Sobótka” z wiatrakiem, łączącym funkcję kawiarni, punktu widokowego i ekskluzywnego hotelu.

Ręboszewo, nadane żukowskim siostrom Norbertankom w 1209 roku przez Mściwoja I, wydaje się powoli budzić z sielankowego snu, tak pięknie opisanego przez dr Majkowskiego w "Zdrojach Raduni" z 1913 roku: cyt. „... dokładne wyobrażenie piękności okolic nadraduńskich dać może tylko dalsza wycieczka z Zawór przez Ręboszewo, Dolną Brodnicę do Ostrzyc. Z Zawór wkraczamy na drogę polną, która wzdłuż wschodniego brzegu Małego Brodna wiedzie do Ręboszewa. Wzdłuż całej tej drogi mamy po prawej ręce jezioro podłużnego kształtu o spadających łagodnie ku wodzie brzegach. Bliżej Ręboszewa na łąkach nadbrzeżnych rozwijają się przed naszymi oczyma sielankowe sceny z życia wiejskiej ludności kaszubskiej. Ręboszewo jest wioską, licząca 523 mieszkańców, samych katolików, z których 12 podaje jako ojczysty język niemiecki, reszta Kaszubi. W Ręboszewie wchodzimy na szosę…”

W dzisiejszym Ręboszewie Droga Kaszubska zastąpiła polną drogę z Zawór, piesi turyści wybierają czerwono oznakowany Szlak Kaszubski, a kajakarze szlak wodny "Kółko Raduńskie".

Do największych atrakcji w najbliższej okolicy Ręboszewa należy doroczny festyn kaszubski zwany Truskawkobraniem oraz pięknie usytuowana na górze Sobótka rekonstrukcja wiatraka-koźlaka, z oszałamiającą panoramą Kaszub.

 

projekt i wykonanie: prolinkstudio.pl

 

Strona internetowa opracowana przez wiatrakcje.pl
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi